بيمارستان هاي سردشت

بيمارستان امام خميني(ره)

آدرس: سردشت 5 کيلومتري شهر جنب پليس راه کد پستي 5961835391

تلفنهای تماس: 44328723_44322929

‎ثبت نام پزشکان و مراکز درمانی

ناحیه کاربری

با شماره نظام پزشکی و کد ملی تان وارد شوید

دسته بندی پزشکان

LastNextصفحه 1 از 13PrevFirst

رپورتاژ آگهی