بيمارستانهاي اروميه
FirstPrevPage 1 of 3NextLast

بيمارستان امام خميني

آدرس: اروميه بلوار ايت اله مدرس خيابان ارشاد کد پستي5715781351

تلفنهای تماس: 33457287

بيمارستان مطهري

آدرس: اروميه خيابان کاشاني کد پستي5714615463

تلفنهای تماس: 3223077

بيمارستان ايت اله طالقاني

آدرس: اروميه خيابان کاشاني کد پستي5715974677

تلفنهای تماس: 33487990

بيمارستان امام رضا(ع)

آدرس: اروميه خيابان مولوي خيابان امام رضا کد پستي5719643111

تلفنهای تماس: 33654532

بيمارستان ارتش

آدرس: اروميه خيابان سربازان گمنام روبه روي بلوار استادان کد پستي 5713745851

تلفنهای تماس: 33469479

FirstPrevPage 1 of 3NextLast
‎ثبت نام پزشکان و مراکز درمانی

ناحیه کاربری

با شماره نظام پزشکی و کد ملی تان وارد شوید

دسته بندی پزشکان

LastNextصفحه 1 از 13PrevFirst

رپورتاژ آگهی